Global Sites  
   
 
Dealers Retrofitters US Canada South America Europe Asia Manufacturers Guitar Manufactures Guitar and Bass Builders Tuners htbd/Training Level 1 Level 2 Manufacturer Licensing Australia/New Zealand

AT Guitars
Atsushi Takano
4620-1 Kitsuregawa
Sakura, Tochigi 329-1412
028 686 3530
mail@atguitars.com
www.atguitars.com

Bottom's Up Guitars
Kota Shigeura
2-4-11 Denenchohu,
Ota-ku Tokyo 145-0071
03 3721 1721
sales@buguitars.com
www.buguitars.com

Cat Works
Yoshiyuki Tanaka
769 Shinkawa
Kita ku, Sapporo, 001-0930
011 761 1276
catworks@blue.plala.or.jp
http://www.catworks.jpn.com/

Coco Sound
1-3 Kan Ei-Cho, Kita-Ku,
Osaka-Shi, Osaka 530-0031
06 4800 8874
info@cocosound.jp
www.cocosound.jp

Daily Tone Guitars
Ken Matsuoka
609-2 Ubaganishi-Cho, Senbon Higashi Iru,
Kamidachi Uri Dori, Kami Gyo-Ku, Kyoto-Shi,
Kyoto, 602-8486
075. 441. 7266
keeeen@kb3.so-net.ne.jp
www008.upp.so-net.ne.jp/dailytone/

Dolphin Guitars
Masashi Takeda
1-23-34 Esaka Cho, Daini Azusa Bldg. 5F
Fuita Shi, Osaka 564-0063
06. 6310. 6180
dolphin@dolphin-gt.co.jp
www.dolphin-gt.co.jp

Freedom Custom Guitar Research
Makoto Fukano
6-31-14 Machiya,
Arakawa - Ku, Tokyo 116-0001
03. 5855. 6277
info@freedomcgr.com
www.freedomcgr.com

Fullmoon Guitars
Katsutoshi Shirogane
#201 Hills Fukazawa, 4-18-14 Fukazawa,
Setagaya-Ku, Tokyo, 158-0081
T 81-3-3704-0158
F 81-3-3704-014
www.fullmoonguitars.com

Fujishima Custom Guitar
Authorized Retrofitter for all Instruments - Acoustic and Electric
Hiroyuki Fujishima
7-24-6 Iikura Sawara-ku
Fukuoka, Fukuoka 814-0161 Japan
050. 3572. 3854
info@fujishimacustomguitar.com
www.fujishimacustomguitar.com

Guitar Craft K-magic
Ken Komohara
1-7 HaneOri-Cho,
Turugashima-Shi,
Saitama, Japan, 350-2221
049 288 1630
komo@gck-magic.com
http://gck-magic.com/index2.html

Guitar Koubou Gen
Tomohiro Watanabe
5-6-15 Otuka Y Bldg 1F,
Bunkyo-ku, Tokyo, 112-0012
03. 3946. 2710
mail@gen-guitar.com
www.gen-guitar.com

Guitar Lab
Kiyoshi Ito
7-15-19 Honcho,TO Bldg 53. 1F
Funabashi-Shi, Chiba 237-0005
047. 423. 7277
info@guitar-lab.com
www.guitar-lab.com

Guitar Shop Tone Blue
Takuji Enomoto
1-12-2 Motomachidori, Lin Bldg 3F
Tyuo-Ku, Kobe-Shi, Hyogo 650-0022
078. 393. 0125
info@toneblue.com
www.toneblue.com

High End Music
Authorized Retrofitter for all Instruments - Acoustic and Electric
Satoshi Hatta
6-8-2 Kindacho
Osaka, Moriguchi City,
5700011 Japan
06-4256-8224
hatta@12msic.com
www.shop.12msic.com

Guitar Works
Kunio Ito
2-3-31 Shoya, Settsu-Shi
Osaka 566-0012
06. 6317. 5129
info@guitarworks.jp
www.guitarworks.jp

J.E.S.International,Inc
Hideki Yanbe
4-5-7 Hyogo, Togo,
Aichi Gun, Aichi, 470-0166
0561 38 9845
web@jes1988.com
www.jes1988.com

Koeido
Teruo Ibaraki
1-9-1 Hanazono, Otaru,
Hokkaido, 047-0024
0134 23 5288
terry666r@ybb.ne.jp
www.koeido-mak.com

Kouichi Yamamoto
Futyu, Tokyo
george.mos.yamamoto@nifty.com

Mixed Tone
Atsushi Minagawa
636-1-438 Totsukaku, Yabecho,
Yokohama, Kanagawa 244-0002
045. 866. 1715
minagawa@mixedtone.com
www.mixedtone.com

Music Plant
Azuma 3-12-3, Tukuba,
Ibaraki, 305-0031
029 856 1366
www.music-plant.com

Nohira Kobo
Kazuhiro Nohira
188-150 Jo, Sakura,
Chiba, 285-0815
043 485 5340
info@xxx-triplecross.com
http://xxx-triplecross.com/

Real Guitars
Koji Atsuzawa
1-23-35 Esaka Cho, kopo Esaka Building 8F,
Fuita Shi, Osaka 564-0063
06. 6380. 4455
info@real-guitars.net
www.real-guitars.net

Repair Shop Pine
Hideo Matsumura
Nakano 6 -28 -8 Tomita Building 101
Nakano Ku
Tokyo 164-0001
03 5389 5772
pine_repairshop@ybb.ne.jp
www.geocities.jp/repairshop_pine/

T's Guitars Co.,Ltd
Authorized Retrofitter for all Instruments - Acoustic and Electric
Kenji Takahashi
1871-1 Nomura Hirooka
Shiojiri , Nagano 399-0702
JAPAN
0263 54 3190
abalone@guitar-shop.co.jp
www.guitar-shop.co.jp

Schecter Corporation
Ryosuke Imai
2-10-11 Takada
Toshima-Ku Tokyo
03 3982 4907
info@schecter.co.jp
www.schecter.co.jp/face.html

Walk In
Authorized Retrofitter for all Instruments - Acoustic and Electric
Fuyuhiko Kato
Shibuya 2 Cho Me 21-21
Shibuya Ku, Tokyo, 150 0002
Japan
03 5467 1625
www.walkin.co.jp
walkin@walkin.co.jp